จุดอ่อน Type 59 | เกมส์ World Of Tanks

World Of Tanks จุดอ่อนรถถัง > จุดอ่อน Type 59 

 สีเขียว USH : ใช้ปืนเจาะด้านข้าง 80 มม.
 สีเขียว LSH : ใช้ปืนเจาะด้านข้าง 100 มม.
สีเขียว ST #1 : 104 มม.
สีส้ม ประมาณ 160 มม.
สีแดง ประมาณ 200 มม.

มุมนี้ บางคนที่ไม่รู้ ก็จะไปยิงที่ด้านหน้า แล้วกระสุนจะเด้งออก

มีจุดอ่อนที่แผ่นด้านล่างครับ เหมือนส่วนใหญ่

(เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์) (เกมส์)