จุดอ่อนTank (แบบมีรูป)

10
Heavy Tanks

T110E5


T110E5                       


T57T57 Heavy Tank      FV215b


FV215b                           VK 72.01 (K)Maus


Maus                               
E-100


E 100       AMX_50B


AMX 50 B   IS-7


 IS-7IS-4


IS-4         113


113Strv 103BMedium Tanks
M60 M48 FV4202 Leopard 1
               M60                            M48A1 Patton                             FV4202                         Leopard 1

  
            E 50 Ausf. M                    Bat.- Chat 25 t                           T-62A                          Object 430 

 
           Object 140                            121                                   STB-1   
            T110E4                                T110E3                          FV215b (183)                        WT E 100

   
      JPanther E 100                       AMX 50 Foch (155)               Object 268                         Object 263

9
   
             M103                                / Conqueror /                     VK 45.02 (P) /                           E-75 / 

   
          AMX 50 120                          / IS-8  /                                ST-I /                                   WZ-111


   
         M46 Patton /                         T54E1           /              Centurion Mk. 7/1                Leopard Prototype A 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
/            E-50                            /Lorrant 40 t /                  Object 430 Version 2                       T-54 /
 XXXXXXXXXXXX
          WZ-120 /                   Type 61

   
                  T30       /                           T95       /                       Tortoise                              JagdTiger      
   
         WT auf Pz. IV           /            AMX 50 Foch                        SU-122-54   /                      Object 704

Tier 8
Heavy Tanks
   
                 T34  /                                T32 /                              Caernarvon /                   VK 45.02 (P) / 
   
               Tiger II                            / Löwe /                              FCM 50 t /                       AMX 50 100 
   
/             KV-4                                 / KV-5 /                                   IS-6 /                                IS-3 /

               112

Medium Tanks
   
                T69  /                     T26E4 SuperPershing /                M26 Pershing  /                 Centurion  Mk. I 
   
           / Panther II                      /Indien-Panzer /                       T-44 /                            Object 416   
    XXXXXXXXXXXX
            T-34-3 /                             T-34-2  /                         Type 59  /                          STA-1

Destroyer Tanks
    
           T28 Prototype  /                      T28 /                                AT 15 /                              Rhm.-B. WT /
  
   8,8 cm Pak 43 Jagdtiger /          Jagdpanther II                     / Ferdinand 
  
     / AMX AC mle. 48 /                     SU-101  /                            ISU-152Tier 7
Heavy Tanks

   
               T29                             / Black Prince                         / Tiger I /                             Tiger (P) /
   
              AMX M4 mel. 45                  IS /                                  KV-3                                      / IS-2


Medium Tanks
   XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
                 T20 /                              T23E3 /                            Comet /                           Panther/M10
   
            Panther /                          VK 30.02 (D) /                        A-44 /                                KV-13 / 
  XXXXXXXXXXXXXXXXX
               T-43 /                             T-34-1 /                        Type 5 Chi-Ri


Destroyer Tanks
   
               T25/2 /                              T25 AT /                               AT 7 /                               AT 15A
   
          / JPanther /                       Sturer Emil /                        AMX AC mle. 46 /                       SU-152 
  
           / SU-100M1                         SU-122-44                               / E-25